Podmienky nákupu

Výber produktu

Predpokladom pre uskutočnenie nákupu je registrácia v internetovom obchode. Zákazník má možnosť vybrať si alebo objednať z produktov obchodu. Zákazník môže kliknutim na vybraný produkt pozrieť jeho podrobnejší popis. Ak plánujete nákup, umiestnite produkt, ktorý chcete kúpiť, do virtuálneho nákupného košíka stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť” zobrazí položky, ktoré ste pridali do nákupného košíka, celkovú sumu faktúry a náklady na dopravu. Tu môžete skontrolovať správnosť vašej objednávky, najmä ceny a množstvá, ktoré je možné podľa potreby upravovať alebo opravovať. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu vašej objednávky.

 

Odoslanie objednávky

Ak ste spokojní s množstvom položiek v nákupnom košíku, skontrolovali ste celkovú sumu a rozhodli ste sa, že si ich chcete kúpiť, jednoducho kliknite na tlačidlo „Pokladňa“. Potom si môžete vybrať, či sa chcete prihlásiť ako existujúci kupujúci, zaregistrovať sa ako nový kupujúci alebo chcete kúpiť bez registrácie.

Ak ste si už predtým nakupovali v našom obchode, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový kupujúci, zadajte svoje údaje, ktoré sa uložia a pri najbližšom nákupe sa budete môcť nimi prihlásiť. V prípade neregistrovaného nákupu zadajte svoju fakturačnú a dodaciu adresu. V ďalšom kroku vyberte spôsob dopravy a spôsob platby (dobierka, bankový prevod). Ak súhlasíte s obsahom objednávky, odošlite objednávku kliknutím na „Objednávka“.

 

Ceny

Naše ceny sú katalógové ceny platné v čase objednávky, ktoré nájdete v internetovom obchode vedľa produktov. Ceny sú brutto vrátane DPH, ale neobsahujú poštovné. Prepravné náklady sú zobrazené v procese platby pred dokončením objednávky a v nákupných podmienkach. V prípade poruchy alebo závady na výrobkoch alebo cenách v internetovom obchode si vyhradzujeme právo na opravu. V takom prípade bude zákazník informovaný o nových údajoch ihneď po zistení alebo oprave chyby. Kupujúci potom môže objednávku znova potvrdiť, alebo je možné, aby ktorákoľvek strana vypovedala zmluvu.

 

Spracovanie objednávok

Objednávky sú spracovávané do 24-48 hodín.

 

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov

Chyby zadávania údajov môžete opraviť pred stlačením tlačidla „Objednať“.

 

Potvrdenie objednávky

Všetky objednávky vám budú potvrdené e-mailom. To znamená, že po prijatí vašej objednávky dostanete automatický e-mail a (neskôr) druhý o očakávanom termíne doručenia. Ak sa chcete telefonicky dohodnúť, zavolajte na telefónne číslo v e-maile.

 

Platobné podmienky

V našom obchode je možná platba bankovým prevodom a dobierkou. V druhom prípade sa celá kúpna cena vrátane nákladov na doručenie zaplatí odosielateľovi v hotovosti pri prijatí zásielky.

 

Preprava

Zásielky sa prepravujú a doručujú kuriérskou službou. Dodacia lehota produktu je oznámená webovým obchodom počas procesu platby a je tiež potvrdená v potvrdzovacom e-maile. Čas doručenia môžete potvrdiť zavolaním na telefónne číslo uvedené v potvrdzovacom e-maily.

 

Zrušenie zásielky

Ak si internetový obchod nesplní svoje zmluvné povinnosti, pretože nemá prístup k tovaru uvedenému v zmluve alebo nemôže poskytnúť objednanú službu, musí o tom informovať zákazníka.

 

Vrátenie produktu

Výrobok bude prijatý iba v pôvodnom stave a balení, v úplnom množstve a kvalite.

 

Právo na odstúpenie / záruka vrátenia

Zákazník môže vypovedať zmluvu do štrnástich pracovných dní bez uvedenia dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy môže zákazník uplatniť odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci musí vrátiť sumu zaplatenú zákazníkom bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní po zrušení.

Náklady na vrátenie tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník. Okrem toho sa zákazníkovi neúčtujú žiadne ďalšie náklady. Predajca sa však môže domáhať náhrady škody spôsobenej nesprávnym použitím tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v perfektnom stave, spôsobilé na ďalší predaj, ak bol tovar úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodený zákazník je plne zodpovedný za takúto škodu

Ak sa počas otvárania výrobku v prítomnosti osoby, ktorá výrobok doručuje zistí, že preukázateľne došlo k poškodeniu pred prevzatím tovaru, bezodkladne zabezpečíme späťvzatie výrobku a zrušenie predaja.

Akékoľvek poškodenie alebo závada v obsahu zásielky sa musí zaznamenať na informačnom liste medzi prevádzateľom a príjemcom! Nemôžeme niesť zodpovednosť za akýkoľvek nedostatok obsahu alebo škody, ktoré sa môžu následne vyskytnúť!

 

Doložka o vlastníctve

Dodaný tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

Úprava alebo zrušenie objednávky.

V súlade so zákonom CVIII z roku 2001. softvér internetového obchodu predávajúceho okamžite oznámi kupujúcemu skutočnosť, že zadal objednávku. Toto oznámenie nepredstavuje zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim! Kupujúcemu iba oznamuje, že vaša žiadosť o objednávku bola zaregistrovaná a odoslaná nášmu príslušnému obchodnému zástupcovi prostredníctvom nášho systému. Ak ho kupujúci nedostane do 48 hodín, ponuka už nebude záväzná. Predávajúci poskytne kupujúcemu možnosť zrušiť objednávku elektronicky až do jej plnenia. Na začiatku plnenia bude kupujúcemu oznámené e-mailom a / alebo telefónom očakávaná doba plnenia objednávky, po ktorom bude možné objednávku zrušiť len osobne alebo prostredníctvom ponuky „kontakt“ v písomnej forme prostredníctvom e-mailu.