Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej VoPD)

Tento dokument nebude uchovávaný, je uzavretý iba v elektronickej podobe, nie je písomnou zmluvou, je napísaný v slovenskom jazyku a neodkazuje na kódex správania. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky, objednávania a procesu doručovania internetového obchodu, kontaktujte nás na uvedených kontaktných údajoch.

Rozsah týchto VoPD sa vzťahuje len na právne vzťahy na webovej stránke poskytovateľa služby (http://www.futhetoruha.hu/, http://blazewear.hu) a jej subdomén.

Údaje poskytovateľa:

Meno poskytovateľa: Kakasi Zoltán ev.

Sídlo poskytovateľa (zároveň adresa na podanie reklamácií): Szamóca utca 26, 6000 Kecskemét.

Kontaktné údaje poskytovateľa služby a pravidelne používaná e-mailová adresa pre kontaktovanie zákazníkmi: info@futhetoruha.hu

DIČ: 66876827-2-23

Číslo účtu: 11732002-21340789

Názov registračného orgánu: Ústredie pre administratívne a elektronické verejné služby

Telefónne číslo: +36 30 7350111

Číslo záznamu o ochrane osobných údajov : 1/2019/KZ

Jazyk zmluvy: slovenský

Meno, adresa a e-mailová adresa dodávateľa hostingu: 3 in 1 Hosting Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11, 3in1.hu, admin@megacp.com)

Základné ustanovenia:

Záležitosti neupravené týmito pravidlami a ich výklad sa riadia maďarským právom, najmä zákonom V z roku 2013 o občianskom zákonníku („občiansky zákonník“) a zákonom o určitých záležitostiach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti. CVIII. z roku 2001. (Elker. Tv.) a CVIII z roku 2001. (Elker. Tv.) § 2 / b), podľa ktorého poskytovateľ služieb informuje užívateľa o tom, že zmluva, ktorá sa má uzavrieť, je písomnou zmluvou, poskytovateľ služby túto zmluvu nezaregistruje alebo zmluva nebude sprístupnená neskôr. 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi (II. 26.) podľa nariadenia vlády. Na strany sa použijú záväzné ustanovenia rozhodného práva bez akýchkoľvek ďalších ustanovení.

Tieto zmluvné podmienky zostávajú v platnosti od 13. júla 2016 do ich zrušenia. Poskytovateľ služieb má právo jednostranne zmeniť a doplniť pravidlá. Poskytovateľ služieb zverejní zmeny na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Používaním webových stránok sa používatelia dohodli, že všetky nariadenia, ktorými sa riadi používanie týchto webových stránok, sa na ne automaticky vzťahujú.

Ak sa prihlásite do internetového obchodu prevádzkovaného poskytovateľom služieb alebo ak si akýmkoľvek spôsobom prečítate jeho obsah, aj keď nie ste registrovaným užívateľom internetového obchodu, súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí s podmienkami, nemá právo prezerať obsah internetového obchodu.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky internetového obchodu, akejkoľvek jeho časti a obsahu, ktorý sa na nej nachádza, ako aj šírenia webovej stránky. Je zakázané sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek jeho časť zobrazenú na webovom obchode bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Regisztrácia/nakupovanie

Kúpou / registráciou na webovej stránke užívateľ prehlasuje, že si prečítal a prijal podmienky týchto VoDP a zásady ochrany osobných údajov zverejnené na webovej stránke a súhlasí so správou údajov.

Užívateľ je povinný poskytnúť svoje skutočné údaje v čase nákupu / registrácie. V prípade poskytnutia nepravdivých alebo cudzích osobných identifikačných informácií počas nákupu / registrácie bude výsledná elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ služieb sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti, ak užívateľ využíva svoje služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorenie dodávky alebo iné problémy alebo chyby v dôsledku nesprávnych a / alebo nepresných údajov poskytnutých používateľom.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku zabudnutia hesla používateľa alebo prístupu k nemu neoprávnenými osobami z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi služieb.

Rozsah produktov a služieb dostupných na kúpu

Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Všetky ceny uvedené za výrobky sú v HUF a zahŕňajú zákonnú DPH, ale nezahŕňajú doručenie do domu. Poplatky za balenie sa neúčtujú.

Poskytovateľ služieb poskytuje v internetovom obchode podrobnosti o názve produktu, popise a zobrazí fotografiu produktov. Obrázky zobrazené v dátovom liste produktu sa môžu líšiť od skutočnosti a môžu sa použiť ako ilustrácie. Nezodpovedáme za rozdiel medzi obrázkom v internetovom obchode a skutočným vzhľadom produktu.

Ak sa zavádza akciová cena, poskytovateľ služieb bude užívateľov plne informovať o akcii a jej presnom trvaní.

Ak je napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa služieb na povrchu internetového obchodu uvedená chybná, zjavne nesprávna cena, poskytovateľ služieb nie je povinný dodať produkt za chybnú cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, v takom prípade môže zákazník odstúpiť od nákupu.

V prípade chybnej ceny existuje výrazný nepomer medzi skutočnou a stanovenou cenou produktu, ktorú si musí priemerný spotrebiteľ okamžite všimnúť. Podľa zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (občiansky zákonník) sa zmluva uzatvára vzájomným a jednomyseľným vyjadrením vôle oboch strán. Ak sa strany nedohodnú na podmienkach zmluvy, tj neexistuje vzájomné a jednomyseľné vyhlásenie vôle strán, nemôžeme hovoriť o platnej zmluve, ktorá by viedla k vzniku práv a povinností. Na tomto základe sa objednávka potvrdená za chybnú / nesprávnu cenu považuje za neplatnú zmluvu.

Proces objednávky

Po registrácii sa užívateľ prihlási do internetového obchodu / alebo môže začať nakupovať bez registrácie.

Užívateľ nastavuje počet zakúpených produktov.

Používateľ vloží vybrané produkty do nákupného košíka. Užívateľ môže kedykoľvek zobraziť obsah košíka kliknutím na ikonu „košík“.

Ak chce užívateľ pridať do košíka ďalší produkt, vyberie tlačidlo „pokračovať v nákupe“. Ak si neželáte kúpiť iný produkt, skontrolujte počet položiek, ktoré chcete kúpiť. Kliknutím na ikonu „odstrániť – X“ vymažete obsah košíka. Ak chcete aktualizovať množstvo, kliknite na ikonu „aktualizácia / aktualizácia košíka“ Používateľ.

Používateľ vyberie dodaciu adresu a potom spôsob doručenia / platby nasledujúcich typov.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatás” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők.

Spôsoby platby:

Platba na dobierku: Ak je objednaný produkt expedovaný kuriérom, je možné, aby užívateľ zaplatil kuriérovi celkovú sumu objednávky v hotovosti pri prijatí objednaného produktu (produktov).

Bezhotovostným prevodom: Užívateľ je povinný previesť cenu objednaných produktov na bankový účet oznámený prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu do 3 dní. Po pripísaní sumy na bankový účet poskytovateľa služieb je užívateľ oprávnený dostať výrobky, ktoré sám určil.

Náklady na dopravu:

Náklady na dopravu do tuzemska pod 30 000HUF je 990 HUF.

V prípade poruchy alebo závady na výrobkoch alebo cenách v internetovom obchode si vyhradzujeme právo na ich opravu. V takom prípade bude zákazník ihneď po zistení alebo oprave chyby informovaný o nových údajoch. Kupujúci potom môže objednávku znova potvrdiť, alebo je možné, aby ktorákoľvek strana vypovedala zmluvu.

Celková splatná suma zahŕňa všetky náklady na základe súhrnu objednávky a potvrdzovacieho listu. Faktúra je súčasťou balenia. Užívateľ je povinný skontrolovať obal pri dodaní pred kuriérom a v prípade poškodenia výrobkov alebo balenia je povinný si vyžiadať zaznamenanie správy, v prípade poškodenia nie je povinný zásielku prevziať. Poskytovateľ servisu neprijme následné sťažnosti bez zápisu! Zásielky sa dodávajú v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.

Po zadaní údajov môže užívateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“, ale predtým môže skontrolovať poskytnuté informácie, poslať komentár k svojej objednávke alebo nám poslať e-mail týkajúci sa akejkoľvek inej žiadosti súvisiacej s objednávkou.

Oprava chýb pri zadávaní údajov: Pred dokončením procesu objednávania sa používateľ môže kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcej fáze, v ktorej môže opraviť vstupné údaje.

Po odoslaní objednávky obdrží užívateľ potvrdenie e-mailom. Pokiaľ užívateľ toto potvrdenie nedostane v primeranej lehote v závislosti od charakteru služby, ale nie neskôr ako 48 hodín po odoslaní objednávky užívateľa, nebude viazaný ponukou alebo zmluvným záväzkom. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za prijaté poskytovateľom služieb a používateľom, keď bude k dispozícii. Poskytovateľ servisu sa zrieka zodpovednosti za potvrdenie, ak potvrdenie nebude doručené včas, pretože používateľ zadal pri registrácii nesprávnu e-mailovú adresu alebo nemôže správu dostať z dôvodu vyčerpania voľného úložného priestoru na svojom účte.

Spracovanie objednávok a dokončenie predaja

Objednávky sú spracovávané počas pracovných hodín. Objednávku je tiež možné zadať mimo časov uvedených na spracovaní objednávky, ak sa uskutoční po skončení pracovnej doby, bude spracovaná nasledujúci deň. Zákaznícky servis poskytovateľa služieb v každom prípade elektronicky potvrdí, kedy budete môcť splniť objednávku.

Zvyčajne sa dodáva do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia.

Poskytovateľ služieb prevedie na základe kúpnej zmluvy vlastníctvo veci, užívateľ zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme.

Ak je predávajúcim podnik a kupujúcim je spotrebiteľ a predávajúci sa zaväzuje vec dodať kupujúcemu, riziko straty prechádza na kupujúceho, keď sa ho zmocní kupujúci alebo tretia strana určená kupujúcim. Riziko poškodenia prechádza na kupujúceho pri dodaní prepravcovi, ak bol prepravca určený kupujúcim, a pokiaľ prepravcu nedoporučoval predávajúci.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci (podľa týchto VoPD: poskytovateľ služieb) dá vec kupujúcemu (používateľovi) k dispozícii bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní od uzavretia zmluvy.

V prípade oneskorenia poskytovateľa služieb je užívateľ oprávnený stanoviť dodatočný termín. Ak predávajúci neplní svoje povinnosti v lehote odkladu, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez dodatočného termínu, ak

poskytovateľ služieb odmietol plnenie zmluvy; alebo

zmluva mala byť uzavretá podľa dohody medzi stranami alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby v určenom čase plnenia a nie inak.

Ak poskytovateľ služieb neplní svoje zmluvné povinnosti z dôvodu nedostupnosti produktu uvedeného v zmluve, musí o tom okamžite informovať užívateľa a vrátiť mu zaplatenú sumu bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne zmeny technických špecifikácií alebo špecifikácií bez predchádzajúceho oznámenia dodávateľa alebo z dôvodov mimo jeho kontroly. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré už boli úplne alebo čiastočne potvrdené. Čiastočné plnenie sa môže uskutočniť výhradne po konzultácii s používateľom!

Právo na odstúpenie od zmluvy

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás joga

Podľa smernice číslo 45/2014 Európskeho parlamentu a Rady o podrobných pravidlách spotrebiteľských a obchodných zmlúv (II.26.), spotrebiteľ môže do 14 dní od prijatia objednaného produktu ukončiť zmluvu bez uvedenia dôvodu a vrátiť objednaný produkt. Ak takáto informácia chýba, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy na jeden rok.

Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo tretia strana, iný než je dopravca určený spotrebiteľom obdržal výrobok.

Spotrebiteľ si môže uplatňiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia výrobku.

Náklady na vrátenie výrobku musí znášať spotrebiteľ, ak sa podnik nezaväzuje tieto náklady znášať.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ nenesie žiadne iné náklady ako náklady na vrátenie produktu, avšak poskytovateľ služieb môže požadovať náhradu za materiálne škody spôsobené nesprávnym použitím.

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade neštandardného výrobku, ktorý bol vyrobený na žiadosť spotrebiteľa alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo ktorý je pre spotrebiteľa jasne prispôsobený.

Poskytovateľ služby vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu vrátane prpravných nákladov, a to ihneď po prijatí produktu alebo po prijatí oznámenia o zrušení podľa vyššie uvedených zákonov, najneskôr však do 14 dní.

Vrátenie platby bude založené na rovnakom spôsobe platby ako v pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby; v dôsledku uplatnenia tejto metódy vrátenia poplatkov nebudú spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie náklady.

Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť alebo odvzdať na adrese poskytovateľa služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V prípade písomného odstúpenia spotrebiteľa stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní.

Spotrebiteľ dodrží lehotu, ak tovar alebo výrobky vráti alebo vráti pred koncom 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie výrobku, pokiaľ sa poskytovateľ nezaväzuje znášať tieto náklady.

Poskytovateľ služieb nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi pri výbere iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb.

Spotrebiteľ je zodpovedný iba za zníženú hodnotu tovaru, ktorá vyplýva z iného zaobchádzania, ako je zaobchádzanie potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Poskytovateľ služieb môže vrátenie platby zadržať, až kým nebude tovar (tovary) vrátený alebo spotrebiteľ hodnoverne nepreukáže, že bol vrátený: podľa toho, čo nastane skôr.

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môže to uviesť písomným kontaktovaním poskytovateľa služieb (pomocou priloženého dátového listu) alebo telefonicky. V prípade písomného oznámenia poštou sa musí zohľadniť čas odoslania a v prípade telefonického oznámenia jeho čas. V prípade poštového oznámenia poskytovateľ služieb akceptuje oznámenie ako doporúčanú položku alebo balík. Objednaný produkt môžete vrátiť poskytovateľovi služieb poštou alebo kuriérskou službou.

Spotrebiteľ musí venovať osobitnú pozornosť správnemu použitiu produktu, pretože spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym použitím produktu! Poskytovateľ služieb do 14 dní od vrátenia produktu vráti kúpnu cenu produktu na číslo bankového účtu určené spotrebiteľom spolu s prepravnými nákladmi.

Nariadenie vlády 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom (II.26.) Je k dispozícii tu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ je k dispozícii tu.

Spotrebiteľ sa môže tiež obrátiť na poskytovateľa služieb na ktoromkoľvek z uvedených kontaktných údajov.

Nárok na odstúpenie od zmluvy majú iba užívatelia, ktorí sú podľa Občianskeho zákonníka považovaní za spotrebiteľov.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na podnik, teda na osobu vykonávajúcu povolanie, samostatnú zárobkovú činnosť alebo podnikanie.

Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy:

Ak si spotrebiteľ želá uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy, v ktorom uvedie svoj úmysel odstúpiť od zmluvy, jednému z kontaktných údajov poskytovateľa služieb.

Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak predloží svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred 14. dňom po prijatí výrobku. V prípade písomného zrušenia stačí zaslať vyhlásenie o zrušení do 14 dní. V prípade oznámenia poštou sa bude brať do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom, čas odoslania e-mailu alebo faxu.

V prípade odstúpenia je spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný produkt na adresu poskytovateľa služieb bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o zrušení. Lehota sa považuje za splnenú, ak produkt odošle pred 14-dňovou lehotou ( nemusí prísť do 14 dní). Náklady na vrátenie tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník.

Poskytovateľ služieb však nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré vzniknú pri výbere iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb. Spotrebiteľ si môže uplatňiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia výrobku.

V prípade nákupu viacerých výrobkov, ak sa dodávajú produkty v rôznom čase, môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od poslednej dodávky alebo prijatia posledného výrobku alebo niekoľkých položiek alebo kusov.

Záruka

Chybná dodávka

Dlžník je v omeškaní, ak služba nespĺňa v čase plnenia požiadavky na kvalitu stanovené v zmluve alebo právnych predpisoch. Dlžník nebude vadný, ak oprávnený poznal vadu v čase uzavretia zmluvy alebo musel o vade v čase uzavretia zmluvy vedieť. Časť zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom ktorá sa odchyľuje od ustanovení tejto kapitoly týkajúcich sa záruky ktorá je na škodu spotrebiteľa je neplatná.

Záruka

V ktorých prípadoch môže používateľ uplatniť svoje záručné právo?

V prípade chybného fungovania internetového obchodu spoločnosti môže používateľ uplatniť voči spoločnosti záručné právo podľa ustanovení občianskeho zákonníka.

Aké sú práva používateľa na základe jeho nároku na záruku?

Užívateľ môže mať na základe svojej voľby nasledujúce nároky na záruku: požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je nemožné splniť jeho výber alebo by spoločnosti priniesli neprimerané dodatočné náklady. Ak ste nepožiadali o opravu alebo výmenu alebo o ňu nemohli požiadať, môžete požadovať pomerné zníženie protihodnoty alebo opravy vady na náklady dodávateľa, alebo môžete zmluvu ukončiť. Môžete si vybrať aj iné, ako už vybraté spotrebiteľské záručné právo, ale náklady na prechod bude znášať užívateľ, okrem oprávnených prípadov alebo prípadov zapríčineným dodávateľom.

Aký je časový rámec na uplatnenie nároku na záruku používateľa?

Užívateľ je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady. Upozorňujeme však, že po dvojročnej premlčacej lehote pre túto zmluvu už nebudete môcť vymáhať záručné krytie.

Voči komu môžete uplatniť váš nárok na záruku?

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku voči spoločnosti.

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie záručných nárokov?

Do šiestich mesiacov od dátumu dodania neexistujú žiadne ďalšie podmienky na uplatnenie reklamácie, pokiaľ používateľ nepreukáže, že produkt alebo službu poskytla spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod. Po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu plnenia je však používateľ povinný preukázať, že chyba zistená používateľom už existovala v čase uskutočnenia.

Záruky na výrobky

V ktorých prípadoch môže používateľ uplatniť svoje právo na záruku na produkt?

V prípade poruchy hnuteľného produktu môže užívateľ podľa vlastného uváženia požadovať záruku alebo záruku na produkt.

Aké práva má používateľ podľa svojho nároku na záruku na produkt?

Ako nárok na záruku na produkt môže používateľ požiadať iba o opravu alebo výmenu chybného produktu.

Kedy sa považuje produkt za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti uvedené v popise výrobcu.

Aký je časový rámec na uplatnenie nároku na záruku používateľa?

 

Užívateľ môže uplatniť svoje nároky na záruku na výrobok do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty stratí svoj nárok.

Proti komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Záruku na svoj produkt môžete uplatniť iba voči výrobcovi hnuteľného majetku. V prípade uplatnenia záruky na výrobok vadu produktu musí preukázať používateľ.

Kedy je výrobca oslobodený od zodpovednosti za výrobok?

Výrobca je oslobodený od zodpovednosti za výrobok, iba ak môže preukázať, že:

– výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho podnikateľskej činnosti, alebo –

– podľa stavu vedeckých alebo technických poznatkov v čase uvedenia na trh nebola vada zistená alebo –

– vada výrobku je výsledkom uplatnenia zákona alebo zákonného predpisu.

Výrobca musí odôvodniť jeden dôvod výnimky.

Vezmite prosím na vedomie, že z dôvodu rovnakej chyby nemôžete uplatniť záručný a reklamačný nárok na výrobok súčasne. Ak je však váš nárok na záruku za výrobok účinne uplatnený, môžete uplatniť svoj nárok na záruku za výrobok proti vymenenému produktu alebo jeho časti voči výrobcovi.

Záruka

V ktorých prípadoch môže Používateľ uplatniť svoje záručné právo?

V prípade chybného plnenia na základe nariadenie vlády č. 151/2003. (IX. 22.) o povinnej záruke na určité predmety dlhodobej spotreby, spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod má poskytnúť záruku.

Aké práva a lehoty pre používateľa vyplývajú zo záruky?

Záručná doba je jeden rok. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania spotrebného materiálu spotrebiteľovi alebo dňom uvedenia do prevádzky,  ak ho uvádza do prevádzky distribútor alebo jeho zástupca.

Kedy je podnik oslobodený od záruky?

Podnik je oslobodený od svojej záručnej povinnosti, iba ak preukáže, že príčina chyby nastala po plnení. Vezmite prosím na vedomie, že z dôvodu rovnakej chyby nie je možné súčasne uplatniť záručný a reklamačný nárok alebo reklamáciu produktu a záruku; v opačnom prípade má užívateľ nárok na záruku podľa tejto záruky bez ohľadu na práva opísané v časti produktu a záručnej časti.,

Na základe nariadenia vlády číslo 151/2003 o povinnej záruke na určité spotrebné veci (IX. 22.) o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje vyhláška, ak spotrebiteľ požaduje náhradu do troch pracovných dní od zakúpenia (uvedenia do prevádzky) z dôvodu vady spotrebiteľského výrobku, spoločnosť (internetový obchod) sa nemôže odvolávať na občiansky zákonník ( Akt V z roku 2013) 6: 159. (2) a) na neprimerané dodatočné náklady, je však povinný vymeniť spotrebný materiál za predpokladu, že porucha bráni jeho riadnemu použitiu.

Poskytovateľ servisu nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prirodzeným opotrebením alebo nesprávnym alebo nedbanlivým zaobchádzaním, nadmerným používaním alebo nesprávnym použitím výrobkov alebo iným nesprávnym použitím výrobkov po prevode nebezpečenstva.

Postup pri reklamáciách

V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikom sa dohoda medzi stranami nemôže odchýliť od ustanovení tohto nariadenia na úkor spotrebiteľa.

Povinnosťou spotrebiteľa je preukázať uzavretie zmluvy (faktúrou alebo dokonca potvrdením).

Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša poskytovateľ služieb (článok 6: 166 Občianskeho zákonníka).

Poskytovateľ servisu vedie evidenciu o nároku zákazníka na záruku alebo záruku.

Kópia správy sa spotrebiteľovi bezodkladne a overiteľným spôsobom sprístupní.

Ak poskytovateľ servisu nie je schopný na základe oznámenia urobiť okamžité vyhlásenie týkajúce sa splnenia záruky spotrebiteľa alebo záruky, poskytovateľ informuje spotrebiteľa o svojom postoji do piatich pracovných dní vrátane dôvodu odmietnutia a možnosti obrátiť sa na zmierovací orgán.

Poskytovateľ služby uchováva správu po dobu troch rokov od dátumu jej zaznamenania a predkladá ju na žiadosť kontrolného orgánu.

Poskytovateľ služieb sa bude usilovať o jeho opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní.

Rôzne ustanovenia

Poskytovateľ služieb je oprávnený použiť sprostredkovateľa na splnenie svojej povinnosti. Je plne zodpovedný za jeho protiprávne konanie tak, ako by sa dopustil protiprávneho konania sám.

Ak by sa niektorá časť týchto pravidiel stala neplatnou, protiprávnou alebo nemožiteľnou, nebude tým ovplyvnená platnosť, zákonnosť a vymožiteľnosť zvyšných častí.

Ak poskytovateľ služieb neuplatní svoje právo podľa týchto pravidiel, nebude sa to považovať za zrieknutie sa tohto práva. Zrieknutie sa akéhokoľvek práva podlieha výslovnému písomnému oznámeniu na tento účel. Skutočnosť, že poskytovateľ služieb striktne nedodržiava jednu z podstatných podmienok kódexu, ešte neznamená, že sa v budúcnosti vzdáva povinnosti dodržiavať túto konkrétnu podmienku alebo doložku.

Poskytovateľ služieb a užívateľ sa pokúsia spor vyriešiť zmierom.

Zásady vybavovania sťažností

Zámerom nášho obchodu je uspokojiť všetky objednávky v dobrej kvalite a k plnej spokojnosti zákazníka. Ak má užívateľ nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môžete podať svoju sťažnosť na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese alebo listom.

Poskytovateľ služieb ústnu sťažnosť bezodkladne prešetrí a podľa potreby ju napraví. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ak nie je možné reklamáciu okamžite prešetriť, poskytovateľ služby reklamáciu a jej postoj v súvislosti so reklamáciou bezodkladne zaznamená a poskytne jej kópiu kupujúcemu.

Na písomnú sťažnosť poskytovateľ odpovie písomne do 30 dní. V prípade zamietnutia sťažnosti uvedie jeho dôvod. Poskytovateľ služieb uchováva záznam o sťažnosti a kópiu odpovede počas obdobia piatich rokov a na požiadanie poskytne dozorným orgánom.

Upozorňujeme, že v prípade zamietnutia sťažnosti môžete podať sťažnosť na príslušnom úrade alebo zmierovacom orgáne na nasledujúcich kontaktných údajoch.

Poskytovateľ služieb na vyriešenie sporu so spotrebiteľom sa môže obrátiť na zmierovací orgán.

Môžete sa tiež obrátiť na národný úrad pre ochranu spotrebiteľa:

 

 

Národný úrad na ochranu spotrebiteľa

Adresa: 1088 Budapest, József krt. 6.

Poštová adresa: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS súradnice: X 19 071 Y 47 496

Centrálne telefónne číslo: +36 1 459 4800

Fax: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť na zmierovací orgán, ktorý je k dispozícii na adrese:

Zmierovacia rada župy Bács-Kiskun

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefónne číslo: (76) 501-525, (76) 501-500

Faxové číslo: (76) 501-538

E-mailová adresa: bkmkik@mail.datanet.hu;

Zmierovací orgán je zodpovedný za mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa dosiahnuť urovnanie sporu medzi stranami s cieľom vyriešiť spotrebiteľské spory, v opačnom prípade rozhodne o veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne vymáhanie práv spotrebiteľa. Zmierovací orgán poskytuje na žiadosť spotrebiteľa alebo poskytovateľa služieb poradenstvo o právach a povinnostiach spotrebiteľa.

 

V prípade cezhraničného sporu spotrebiteľa týkajúceho sa online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb má výhradnú jurisdikciu rozhodcovský orgán pôsobiaci pri Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komore.

 

V prípade sťažnosti spotrebiteľa môžete použiť aj online platformu EÚ na riešenie sporov. Prístup na platformu si vyžaduje jednoduchú registráciu v Európskej komisii kliknutím tu. Po prihlásení môže spotrebiteľ podať sťažnosť prostredníctvom webovej stránky online: http://ec.europa.eu/odr

 

Poskytovateľ služieb je povinný spolupracovať v zmierovacom konaní. Preto je povinný zaslať svoj odpovedný list zmierovaciemu orgánu a zabezpečiť prítomnosť osoby oprávnenej dosiahnuť urovnanie sporu na pojednávaní. Ak podnik alebo sídlo podniku nie je zriadené v okrese, v ktorom sa nachádza zmierovací orgán, ktorý prevádzkuje územne príslušný orgán, povinnosť podniku spolupracovať bude zahŕňať možnosť písomného vyrovnania v súlade s požiadavkami spotrebiteľa.

 

Autorské práva

Webová stránka www. fűthetőruha.hu sa považuje za dielo chránené autorskými právami, sťahovanie (reprodukcia), opakovaný prenos, opakované použitie, elektronické ukladanie, spracovanie a predaj obsahu alebo akejkoľvek časti obsahu a jeho databázy je zakázané bez písomného súhlasu prevádzkovateľa danej webovej stránky.

Akýkoľvek materiál z webovej stránky Fűthetőruha.hu a jeho databázy je možné prevziať s písomným súhlasom danej webovej stránky len s odvolaním sa na webovú stránku.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, na svoje doménové mená, ich pridružené názvy sekundárnych domén a internetový reklamný priestor.

Je zakázané upravovať alebo dekompilovať obsah webovej stránky futhetoruha.hu alebo jej častí; podvodné vytváranie užívateľských ID a hesiel; použitie akejkoľvek aplikácie, ktorá sa môže použiť na úpravu alebo indexovanie ktorejkoľvek z webových stránok spoločnosti Fűthetőruha.hu alebo ktorejkoľvek jej časti.

Názov Fűthetőruha.hu je chránený autorským právom a nesmie sa používať s výnimkou písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade neoprávneného použitia bude poskytovateľ služieb oprávnený na pokutu. Výška pokuty je 70 000 HUF brutto za obrázok a 20 000 HUF brutto na slovo. Užívateľ berie na vedomie, že táto pokuta nie je neprimeraná a musí si ju byť vedomý pri prehliadaní stránky. Poskytovateľ služieb v prípade porušenia autorských práv použije notárske osvedčenie, ktorého výška sa odovzdá aj porušujúcemu používateľovi.